Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BELLEGEMS FRIETHUISJE nv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BELLEGEMS FRIETHUISJE nv, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BELLEGEMS FRIETHUISJE nv verstrekt. BELLEGEMS FRIETHUISJE nv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw geslacht
 • Uw taalvoorkeur
 • Uw GSM-nummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw geboorteplaats
 • Uw burgerlijke staat
 • Uw aantal kinderen ten laste
 • Uw rijksregisternummer
 • Of u al dan niet beschikt over een rijbewijs
 • Uw talenkennis Frans en Nederlands
 • Uw hobby’s
 • Uw motivatie bij sollicitatie
 • Uw curriculum vitae

WAAROM BELLEGEMS FRIETHUISJE nv GEGEVENS NODIG HEEFT

BELLEGEMS FRIETHUISJE nv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan BELLEGEMS FRIETHUISJE nv uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BELLEGEMS FRIETHUISJE nv GEGEVENS BEWAART

BELLEGEMS FRIETHUISJE nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

BELLEGEMS FRIETHUISJE nv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BELLEGEMS FRIETHUISJE nv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BELLEGEMS FRIETHUISJE nv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

BELLEGEMS FRIETHUISJE nv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BELLEGEMS FRIETHUISJE nv bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BELLEGEMS FRIETHUISJE nv te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BELLEGEMS FRIETHUISJE nv heeft hier geen invloed op.

BELLEGEMS FRIETHUISJE nv heeft Google geen toestemming gegeven om via BELLEGEMS FRIETHUISJE nv verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar belfriet@gmail.com . BELLEGEMS FRIETHUISJE nv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

BELLEGEMS FRIETHUISJE nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BELLEGEMS FRIETHUISJE nv maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BELLEGEMS FRIETHUISJE nv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BELLEGEMS FRIETHUISJE nv op via belfriet@gmail.com . www.bellegemsfriethuisje.be is een website van BELLEGEMS FRIETHUISJE nv. BELLEGEMS FRIETHUISJE nv is als volgt te bereiken:

Post -en vestigingsadres: Doornikserijksweg 134, 8510 Kortrijk
Ondernemingsnummer: 0478.627.692
Telefoon: 056 22 99 95
E-mailadres: belfriet@gmail.com